ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε.
Σειρά μηχανημάτων για την αυτόματη κοπή της βέργας του οικοδομικού χάλυβα και δυνατότητες διακριτής αποθήκευσης.