ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε.
MULMA 16STR

Αυτόματο συγκρότημα διαμόρφωσης οικοδομικού χάλυβα από ευθύγραμμες βέργες. Οδηγούμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ