ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε.

Η εταιρία μας αντιπροσωπεύει την ιταλική IMER, η οποία κατέχει ηγετικό ρόλο στην κατασκευή δομικών μηχανημάτων και εξοπλισμού από το 1962. Τα προϊόντα της IMER καλύπτουν όλες τις ανάγκες ενός εργοταξίου, όπως η παραγωγή, η μεταφορά και τοποθέτηση κονιάματος και σκυροδέματος, ο χειρισμός φορτίων, η κοπή υλικών και επιφανειών, τα ανυψωτικά και η χωματουργία.